Beste behin be, erreki gabitzen ibili gaz Kamiñazpi ingurun, Eskilantxarri Ur Kirol Elkarteko lagunakin batea. Edozer topa dou, erruberak, boteilak, sarik, erropak, txikotak, pilak, gasoil potuk… Sarik eta txikotak oso arriskutsuk diz, bertan arbolak katiatute geatzen dizelako eta uxolan eragine handitzen dabelako. Pilak eta plastikuk ure asko kutsatzen dabe. Erreki hobeto zaintzen hasi biko ginake!

Anuncios