Buscar

Lea Artibaiko Eguzki

Categoría

Etxebizitza

San Inazioko mendia: desastre ekologiko eta soziala

editata2

img-20170110-wa0008

Hasteko eta behin, gure elkartasuna erakutsi nahi diegu oraindik etxetik kanpo dauden San Inazioko bizilagunei. Espero dugu ahalik eta arinen bueltatzea etxera, eta mendiko harriek eragindako apurketak konpontzeko laguntzak jasotzea. Halako egoeretan herritar guztion elkartasuna beharrezkoa da.

Orain arte ezer esan ez badugu, etxetik kanpora zeuden herritarrei errespeturik ez faltatzeko izan da. Baina urtebete pasatu da, eta San Inazioko mendiarekin gertatu denari buruz iritzia eman nahi dugu.

Prentsaren bidez jakin dugu udalak ikerketa bat agindu duela San Inazion zer gertatu den jakiteko. Ikerketa horren arabera, mendiak jausteko arriskua zuela esaten zuen txosten bat baino gehiago egon zen 2002. urtetik aurrera. Etxeak egin aurretik eta egiten ari zirela, hain zuzen.

Hori jakinda, hauxe eskatzen dugu: txosten horiei kasu egin ez zioten politikari eta teknikarien ardurak argitzeko.

Ondarroan aurretik ere gertatu izan dira horrelakoak. Gogoratu Alleriko etxebizitzen proiektu ilegala, moilako etxeetako arrakalak, portuko harriak… milioika euro publiko alperrik galdu dira proiektu horietan, eta inoiz ez da arduradun politiko edo teknikorik epaitu. Edozer eta edozelan egitea ezin da libre egon.

Momentuz, txarto egindako obra honen ondorioak ordaintzen ari diren bakarrak errurik gabeko San Inazioko bizilagunak dira. Kulparik eduki barik, amets-gaizto hau bizitzea tokatu zaie.

San Inazioko mendia jausten hasi eta gero egin den obra Ondarroak azkenengo hamarkadetan eduki duen desastre ekologiko eta sozialik handiena izan da.

Desastre ekologikoa, milaka eta milaka tona harri kendu direlako, eta horretarako makinak goiz eta gaba egon direlako lanean, energia kopuru izugarriak gastatzen.

Desastre soziala, dirutza publikoa gastatu behar izan dugulako mendia jateko. Eta oraindik ez dakigu herria zenbat urterako geratuko den hipotekatuta.

Gertatu den guztia ikusita guk aspalditik esaten genuena errepikatzen dugu: Ondarroa ezin da gehiago hazi. Lur gehienak urbanizatuta dauzkagu eta, etxeak egitekotan, gero eta lur arriskutsuagoetan egin behar ditugu. Eta ikusi dugu hori egiteak zelako ondorioak dituen. Ondarroan merke, azkar eta ondo eraikitzea amaitu da. Agian gure pentsatzeko modua aldatu behar dugu: gure herria beste modu batera garatzen ikasi behar dugu, herri barruko espazioa hobeto aprobetxatuta, jausten dauden eraikinak konpondu eta berrerabilita, hutsik dauden etxeak egokitu eta jendearen eskura ipinita.

Espero dugu mendiko obrak ahalik eta arinen amaitzea, etorkizunean beheko etxeentzako arriskurik ez egoteko. Espero dugu etxetik kanpora dauden herritarrak euren etxeetara buelta egitea, eta euren bizitza normalarekin jarraitu ahal izatea. Espero dugu baita ere desastre honen arduradun politiko eta teknikoak aurkitzea. Eta espero dugu herritarrok gertatu denari buruz gogoeta sakon bat egitea, etorkizunean halakorik ez pasatzeko.

MENDEXAK ‘BIRIKA BERDEAK’ BEHAR DITU ALA?

Lea Artibaiko Eguzki talde ekologistakooi Mendexako Vista Alegre gunean etxeak egitea zentzugabea iruditzen zaigu, arrazoi askogatik.

Hasteko, 28 etxebizitza eta 125 autorentzako parkinga eginez gero, inguru horrek eragin ekologiko eta paisajistiko kaltegarria jasango du. Eta auto gehiago erakarriko ditu lehendik ere saturatuta dagoen leku batera. Hori udalak aparkalekua egiten badu, ze orain arte argi dagoen bakarra da etxeak egingo direla. Aparkalekua egitea “aukera” bat da bakarrik.

Gainera, Mendexan ez dago etxebizitza gehiagoren beharrik, ezta Lekeition ere, hemen ehunka etxe baitaude hutsik, eta gehiago eraikitzeko proiektuak. Etxe huts horiek ondo kudeatu eta banatu behar dira. Gainera, kokapena ikusita, Vista Alegrekoak etxebizitza elitistak izango dira, bigarren etxe lez ibiliko direnak.

Horretaz gain, obra egin ondoren, etxe hauek Lekeitioko beste errepideekin lotzeko obrak egin beharko lirateke, eta kalte ekologikoa handiagoa litzateke oraindik ere. Eta ezin dugu ahaztu Lea ibaia ere hortxe bertan dagoela, eta Interes Komunitarioko Leku izendatua dagoela.

Obra hau egin nahi dutenek diote eraikinen ondoan parke bat atonduko dutela, eta hau Mendexaren birika berdea izango dela, Mendexak bestela ere baso eta zelairik izango ez balu bezala! Argi dago etxebizitza hauek egitearen atzean dagoen interes bakarra kostaldeko leku pribilejiatu batean espekulatu eta negozioa egitea dela.

Mendexaren etxebizitza politika oso kaltegarria da ingurumenarentzat eta herriaren biziarentzat: txaletak egin dituzte herrigunean eta etxeak egin nahi dituzte kostaldean. Baina bultzatu behar diren hiriak bestelakoak dira: herriguneak ahalik eta gehien aprobetxatu behar dira, dentsitate handiko etxeak eta auzoak eginda, inguru naturalak ahalik eta gutxien urbanizatzeko eta zerbitzuak herritar guztien esku egoteko. Eta kostaldea bakean laga behar da!

Ez da harritzekoa Vista Alegreko jabeek (obraren bultzatzaileek) negozioa egin nahi izatea. Gogorra dena da Mendexako udal gestorako politikariek negozio horretan parte hartzea, horretarako herriko arau subsidiarioak aldatuta.

Zoritxarrez, ez da gure eskualdeko kostaldean egin nahi den lehenengo negozio urbanistikoa! Azken aldian zementoak leku gehiegi hartu du gure haitz eta hondartzetan!

Vista Alegren egin behar dena dagoen gune berdea berreskuratzea da, eta ez gehiago degradatu eraikin berriak eta aparkalekua eraikita.

Eta Mendexako herritarrek zer nahi duten jakiteko, egin dezatela gestorakoek herri kontsulta lotesle bat maiatzeko hauteskundeetan. Orduan jakingo da bene-benetan proiektu hori herritarren intereserako den ala ez!

Lea-Artibaiko Eguzki.

Etxebizitza eskubidea da!

Eskubideak ez dira zotz egiten!

Ondarroako Udalak lortu du, azkenean ere, Kamiñaldeko 34 etxebizitza tasatuak zozketatzea. Horretarako, etxe hauen prezioa jaitsi behar izan du, aurretik eskatzen zuen diru kopuruarekin ez baitzuen eroslerik lortzen. Horren aurrean, Eguzkik zera adierazten du:

1 – Udalak 4 urte hauetan ez die herritarren beharrei erantzun. Urtarrilean Kofradian egin zen zozketan 246 pertsonek parte hartu zuten, eta horrek erakusten du jendeak etxe beharra daukala. Dena dela, etxe hori lortzeko zailtasun ekonomiko handiak ere badauzka, orain arte etxe tasatuek izan duten prezio altuarekin 246 pertsona horiek ez baitira zozketara aurkeztu. Udalaren politika ez dator bat herritarren beharrekin.

Eta gainera, Udalak bankuen menpe utzi ditu herritarrak: bankuen interesen arabera lortuko baitute herritar horiek kreditu bat, eta kreditu hori lortzen ez badute ez dute etxerik izango. Kreditua lortuta ere, urte luzeetarako bankuei lotuta geratuko dira, hilabetero komisio handiak ordainduz.

2 – Udalak azaldu beharko du zergatik ipini zien hain prezio altua etxe tasatuei, eta zergatik jaitsi duen kopuru hori orain. Izan ere, Udalaren jokaldi honek hipoteka handiekin laga ditu etxea aurreko prezio altuarekin erosi zuten pilo bat ondarrutar.

Akaso etxe tasatu horiek egitean konstruktorek eskatutako dirutza guztia erosleek ordaintzea nahi zuen, nahiz eta jakin Ondarroan etxea behar dutenak maila ekonomiko baxuenekoak direla? Ala, akaso, Udalak bere poltsikorako dirua eskuratu nahi zuen etxe horien erosleen kontura?

Dena dela, argi dago Udalak ahalik eta diru publiko gutxien gastatu nahi izan duela etxe horien finantziazioan, eta nahiago izan duela beste obra batzutan inbertitu (zubietan, lorategietan, leku berdina behin eta berriro asfaltatzen…). Horrela, herritarrok bi aldiz ordaintzen diegu eraikuntzan ari diren enpresei: geure etxea ordaintzerakoan eta geure zergekin behar ez ditugun obrak finantziatzerakoan.

3 – Zentzugabea iruditzen zaigu Kamiñaldeko etxe tasatuak ezin salduta ibili eta gero, Udalak Alleriko etxeen plana defendatzen jarraitzea, han egin nahi dituen etxe gehienak tasatuak izango baitira, eta Kamiñaldekoek eduki dituzten prezio altuak edukiko baitituzte.

4 – Gogor salatu behar da, Ondarroak etxebizitzekin daukan arazo handiaren aurrean, herrian orube batzuk eraikitzaile pribatuen eskuetan egotea, eta eraikitzaile hauen interesengatik orube horiek hutsik egotea. Antzosoloko etxeen kasua dugu hau. Salatu behar da, baita ere, herrian dauden etxebizitza huts guztiekin, udalak ez duela ezer egiten etxe horien erabilpena bultzatzeko.

Argi dago zeintzuk diren herri batetan etxebizitza arazoak konpontzeko bideak: alokairu publikoa bultzatzea, jendea hipoteken esklabutzatik askatzeko eta alokairuen ordainketak gizarte politikan inbertitzeko; etxe hutsen gaineko politika zorrotzak, hauek alokairuan ipintzea lortzeko; herriko orube garrantzitsuenak udalaren esku egotea… horretarako, baina, Udala ezin da egon konstruktoren interesen menpe. Eta, zoritxarrez, horixe da Ondarroan gertatzen zaiguna.

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

Subir ↑